Teknikker
Setia Hati teknikker og stil


De grundlæggende teknikker er sammenfattet i 36 korte serier (jurus). Man sammensætte bevægelserne i de 36 jurus i utallige kombinationer. Det er evnen til at kombinere og improvisere imellem de 36 jurus, der udgør kernen. Dermed er Setia Hati et integreret system - og er mere end blot en samling af teknikker og serier.


Et eksempel på en kombination og træning af dens delelementer:


Opvisning (seni) på den indonesiske ambasade 2012:


Pencak Silat er ikke bare en række af kampteknikker, stilen må forstås i sin kulturelle kontekst. Selvom Pencak Silat har sin oprindelse i Indonesien, så er den personlig og organisk: Den vokser og udvikler sig i den person, der udøver den. Pencak Silat kan ses i forskellige aspekter. Fem af de oftest nævnte er kamp, kunst, sport, broderskab og spiritualitet. Disse aspekter varierer fra skole til skole og fra lærer til lærer. Man kan som silatudøver være mere tiltrukket af det ene aspekt end et andet. Det er en personlig præference, hvad man som udøver vil med sin silat.

 

Kamp (silat eller bela dir)

Pencak Silat’s grundelement og formål er overlevelse. Kampelementet er kompromisløst. Når vi taler om kamp i silat forstand, så er det krig, og i krig er der som bekendt ingen regler. Der kan være flere modstandere, de kan være bevæbnede eller ubevæbnede, så teknikkerne er korte, og de sigter mod at have afgørende virkning. Dette er silat’s grundpræmis, og det må tages meget seriøst. I moderne dansk kontekst har de fleste forhåbentligt begrænset direkte nytte af dette aspekt, men studiet af denne mest ekstreme af alle situationer er et lærerigt perspektiv at se tilværelsen i. Selv om man vælger at fokuserer sin træning i opvisning eller i sportsudøvelse, så må man være sig bevidst om oprindelsen og funktionen af de teknikker og bevægelsesmønstre, som man benytter sig af.

 

Kunst (seni eller kembang)

Pencak henviser til måden at bevæge sig på. Bevægelsesformerne og mønstrene benyttes i sin mest graciøse form nærmest som en dans. Intensiteten i seni er anderledes, fordi formålet er anderledes – at kommunikere en stemning eller en historie til et publikum – eller en modpart. Nogle gange kaldes seni-formen også kembang, der betyder blomst – eller i sin verbalform – at forskønne. I seniformen bevæger man sig til traditionel indonesisk musik, men anden musik kan også bruges. Seni kembang kan udføres alene, flere personer sammen, med eller uden våben. I fredstid kan det for det intelligente, afbalancerede menneske være svært at pace sig op til at vedligeholde en omfattende træning ud fra en motivation om ”at man kunne blive overfaldet”. Seni Kembang tilbyder en alternativ men komplementær motivation, hvor man kan bruge sin silat også i konstruktiv sammenhæng.

 

Sport (Sambut)

Det er væsentligt at skelne mellem egentlig kamp og konkurrence eller sparing. Langt de fleste traditionelle silatteknikker ville ikke kunne bruges i en MMA eller en Muai Thai kamp: Der er trods alt regler, der forhindrer, at man ikke går efter de mest sårbare dele af kroppen. Ikke desto mindre er kontaktsport en god måde at prøve en konfrontation af inden for nogle rammer. Sportselementet er ikke en traditionel del af Pencak Silat, men i dag er det en del af de fleste skoler. I de moderne officielle Pencak Silat konkurrencer - tanding - er reglerne meget begrænsende. I træningssammenhæng er sportselementet vigtigt for at få dynamik i bevægelserne. Et situationsafhængigt regelsæt gør, at udøverne ikke kommer på dybere vand, end de kan bunde. Den fysiske træning er også en del af sportselementet. En godt sværd er lavet af hærdet stål: For at kunne bevæge sig adræt og udføre silatteknikker, er man nød til at være i god form. Derfor er fysisk træning og smidighed også en del af Pencak Silat træning.